Prese

Nedēļas avīze „МК Latvija” iznāk kopš 2003. gada 26. februāra. Laikraksta galvenā mērķauditorija ir vīrieši un sievietes vecumā no 20 līdz 50 gadiem. „MK Latvija” strādā noderīga informējoša izdevuma nišā, īpašu uzmanību veltot cilvēku ikdienas aktuālākajām problēmām: komunālo rēķinu apmaksai, grūtībām kredītu segšanā, kvalitatīvu pārtikas produktu izvēlei. Vienlaikus ne mazums vietas laikrakstā atvēlēts izklaidējoša satura rakstiem. Laikrakstā ietverti pielikumi „Veselība” un TV programma. Mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia dati liecina, ka pēc lasītāju skaita “MK Latvija” ir ne vien vispopulārākais krievvalodīgais preses izdevums, bet arī viens no visvairāk lasītajiem preses izdevumiem Latvijā.

http://www.mklat.lv/

„МК Igaunija” – populārās nedēļas  avīzes Igaunijas versija. Pirmais šīs avīzes numurs iznāca 2004. gada 9. jūnijā. Tāpat kā „MK Latvija”, tas ir izklaidējošs un informatīvs laikraksts visai ģimenei, kas strādā noderīga informējoša izdevuma nišā. Vienlaikus avīzē tiek publicēti analītiski materiāli par daudzveidīgiem tematiem – no politikas līdz kultūrai. Ir pielikums ar TV programmu un notikumu afišu, pielikums “Veselība”, privātie sludinājumi. Kopš 2010. gada „MK Igaunija» pastāvīgi ir vispopulārākais krievvalodīgais nedēļas maksas izdevums Igaunijā.

 

 http://www.mke.ee/