Ziņu raidījuma “Lietuvas Laiks” nosaukumu atsaka reģistrēt kā preču zīmi!

Untitled

Attiecībā uz radušos situāciju un spekulācijām attiecībā uz Pirmā Baltijas Kanāla ziņu raidījumu «Литовское Время» («Lietuvos Laikas”),  SIA Pirmais Baltijas Kanāls (PBK) vēlas informēt sabiedrību par sekojošo. 2015. gada sākumā, PBK Lietuva vērsās patentu izsniegšanas birojā, ar mērķi reģistrēt izmantoto raidījuma nosaukumu «Литовское Время» («Lietuvos Laikas”), kā preču zīmi. Saskaņā ar Lietuvas likumdošanu, preču zīme, kurā tiek izmantots valsts nosaukums, ir jāapstiprina Tieslietu Ministrijai. Tieši šajā brīdī arī tiek izvērtēta faktiskā preču zīmes lietotāja saistība ar Lietuvu.

Augstāk minētā programma PBK ēterā jau ir ilgāk nekā 12 gadus (atzīmēsim, ka tā ir vienīgā ziņu programma mazākumtautībām krievu valodā). Tāpat, PBK Lietuvā ik gadus ir realizējis vairākus sociālos un labdarības projektus, attīstījis sadraudzību starp dažādām etniskajām grupām, nemaz nerunājot par žurnālistu nodrošināšanu ar darba vietām, tādējādi radot apstākļus tiem profesionāli attīstīties kā TV mediju speciālistiem Lietuvā. Šī informācija arī tika iesniegta atbildīgajās institūcijās, tomēr dominējošie aizspriedumi un nepatika pret ģimenes TV kanālu Lietuvā, mudināja atteikt preču zīmes reģistrāciju.

PBK informē, ka augstāk pieņemtais lēmums neietekmēs ziņu raidījuma struktūru kanālā, kā arī redakcionālo politisko nostāju ziņu raidījumā «Литовское Время» un turpinās skatītājiem piedāvāt ēterā raidījumu, saglabājos augstos profesionalitātes standartus veidojot ziņu izlaidumus.

Ziņu raidījums «Литовское Время»  ir neatņemam TV kanāla PBK Lietuva sastāvdaļa, kas reģistrēta Latvijā un kas ietilpst vienā no lielākajiem mediju holdingiem Baltijā –  SIA Baltijas Mediju Alianse. Mediju holdinga SIA Baltijas Mediju Alianse sastāvā ietilpst vairāk nekā 20 dažādi TV kanāli, drukātie mediji un interneta resursi, kas darbojas visās Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.