Attīstības stratēģija

Mūsu misija

Holdinga misija – krievvalodīgo plašsaziņas līdzekļu konsolidācija un attīstība Baltijas valstīs.

Plašsaziņas līdzekļu aktīvus Baltijas valstīs mēs attīstām tādēļ, lai katram mūsu skatītājam būtu iespēja saņemt kvalitatīvu, objektīvu un interesantu informāciju.
Saviem klientiem un sadarbības partneriem mēs gribam būt vislabākie, un to mēs sasniedzam, apvienojot vienā holdingā kvalitatīvus plašsaziņas līdzekļus un profesionālu darbinieku komandu.
Mūsu mērķis

Būt par vadošo plašsaziņas līdzekļu holdingu Baltijas valstīs, kura pārdomātā un sekmīgā uzņēmējdarbība veicina īpašnieku kapitāla palielināšanos un sniedz plašas iespējas jaunām investīcijām, tādējādi veicinot holdinga kompāniju attīstību.
Mūsu vērtības:

• Profesionalitāte un augsta pakalpojumu kvalitāte
• Inovatīvas tehnoloģijas
• Ilggadēju partnerattiecību uzturēšana
• Atklātība un skaidrība attiecībās ar akcionāriem, partneriem un sabiedrību
Mēs apzināmies holdinga kоrporatīvo sociālo atbildību, tāpēc piedalāmies sabiedrības dzīvē, sniedzot informatīvu un materiālu atbalstu projektiem sociālajā, izglītības un kultūras jomā.