Par BMA

Baltijas Mediju Alianse (BMA) ir starptautiska mediju grupa, kura trīs Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) nodarbojas ar televīzijas kanālu apraidi, mobilajiem medijiem (internets un sabiedriskais transports) un satura ražošanu televīzijai un citiem medijiem. Mediju koncerns BMA ietver 11 struktūrvienības Baltijā un ir viens no lielākajiem šī reģiona mediju holdingiem. BMA ir vislielākā mediju kompānija gan pēc mediju skaita nacionālajām mazākumtautībām, gan pēc šīs auditorijas aptveršanas lieluma.

Centrālais uzņēmuma ofiss atrodas atrodas Rīgā, tā filiāles – Tallinā un Viļņā. Kopā visās trijās Baltijas valstīs BMA struktūrvienībās strādā vairāk nekā 200 darbinieku.

Galvenie mediji, kas ietilpst BMA grupā:

  • Pirmā Baltijas kanāla trīs versijas (katrā valstī attiecīgi sava);
  • Televīzijas kanāli, kuru pamatsaturs ir Krievijas kanāls REN TV;
  • Televīzijas kanāli, kuru pamatsaturs ir Krievijas kanāls NTV Mir;
  • Interkatīvais 1 Baltijas Muzikālais kanāls, kurš raida visu diennakti;
  • Televīzijas kanālu ģimene “Kino Māja”; “Telekafe”; “Laiks”; “Pirmā Mūzika”; “Karuselis” (kanāla nosukumi oriģinālvalodā: «Дом Кино», «Телекафе», «Время», «Музыка Первого», «Карусель»);
  • Lielākie iknedēļas laikraksti “MK Latvija” un “MK Igaunija”;
  • Mobilā televīzija sabiedriskajā transportā Rīgā MASSmedia.

BMA ir arī viena no visprofesionālākajām pārdošanas nodaļām, kura pārdot reklāmu gan drukātajos, gan elektroniskajos medijos – Baltijas Mediju Reklāma. BMA piedāvā šādus pakalpojumus: apraide, reklāmas pārdošana, mārketinga pakalpojumi un kanālu izplatīšana, kuriem ir ārvalstu jurisdikcija, bet to apraide notiek Baltijas valstīs.

Mediju grupas BMA misija ir maksimāli apmierināt Baltijas auditorijas pieprasījumu pēc vietējā un globālā mediju satura visaugstākajā kvalitātē, vienlaicīgi cenšoties palielināt līmeni šiem pieprasījumiem. BMA mediji – tas ir vispusīgs informatīvs un izklaidējošs saturs mūsu auditorijai: BMA mediji runā ar savu auditoriju jebkurā laikā un ar viņiem vienā valodā.

Vadības ziņojums

Paldies, ka veltījāt uzmanību mūsu portālam un tajā ievietotajai informācijai par mediju koncernu. Uzskatām, ka BMA un tajā ietilpstošo kompāniju pastāvēšanas laikā ir sasniegts daudz, un ka mums ir pamats lepoties ar šiem sasniegumiem.

Mēs pateicamies saviem skatītājiem un lasītājiem par interesi, uzticību un kritiku, bet saviem sadarbības partneriem – par lojalitāti, atšķirīgu skatījumu uz mediju vidi un nepiekāpību! Tas viss palīdz pilnveidoties, izmēģināt ko jaunu un neapstāties pie sasniegtā. Kādā virzienā turpināsim attīstību? Tajā, kuru pārzinām vispilnīgāk un tajā, kurā BMA gadu gaitā ir sasniedzis vislielākos panākumus. Televīzija? Jā. Taču tagad – ne tikai agrāk ierastajos formātos. Televīzija kā termins, kas raksturo informācijas formu (video + audio) un noteiktu tā iegūšanas veidu, vairs nav aktuāls. Svarīgs ir tikai pats video saturs un tā piegādes fakts skatītājam. Tāpēc BMA paceļ karogu ar devīzi „Saturs un Sasniedzamība”.

Situācijā, kad tehnoloģiskās platformas attīstās ļoti strauji un kad pastāv spraiga konkurence starp to izstrādātājiem, kas sacenšas par šo datu nesēju ātrumu, ērtumu un pieejamību, satura piederība kļūst par atslēgu un izšķirošo veiksmes faktoru jebkurā mediju biznesā. Kopā ar Krievijas kanālu materiāliem, kas tiek piedāvāti mūsu pārstāvēto kanālu versijās, BMA nodrošina skatītājiem informāciju un izklaidi, kas saražota visaugstākajā kvalitātē un atbilst visplašākajam interešu un pieprasījumu lokam. Visreitingotākos Krievijas (un ne tikai) šovus, ziņu pārraides, filmas un seriālus iespējams redzēt mūsu kanālos, kuru daudzums gadu gaitā arvien paplašinās. Ik gadu palielinās arī mūsu neatkarīgo satura piegādātāju skaits. Tas dod iespēju efektīvi deversificēt skatītāju auditoriju. Kaut arī fokuss arvien paliek uz Baltijas (krievvalodīgo) mazākumtautību auditoriju, tematiskā daudzveidība un TV produkcijas augstā kvalitāte kopā ar jaunajām tehnoloģiskās sasniedzamības iespējām piesaista mūsu kanāliem visu baltiešu skatītāju loku. To vēl vairāk sekmēs tālāka programmu lokalizācija, tanī skaitā vietējā satura ražošana un programmu tulkojumi nacionālajās valodās.

Lai cik lielisks būtu saturs, par zemu nevar novērtēt tā piegādes nozīmību līdz lietotājam. Sarežģītajā politiskajā situācijā pastiprinās mediju kontrole, kas negatīvi ietekmē darbības finansiālos aspektus. Mēs vēlētos, lai mūsu nobriedušais, gudrais un patstāvīgi spriest spējīgais skatītājs bez šķēršļiem saņemtu daudzveidīgu saturu. Esam ieinteresēti, lai tas būtu pieejams iespējami vienkāršā un ērtā veidā. Mūsu kanālu apraides digitalizācija un iespēja tos saņemt a) maksimālai auditorijai b) visās mūsdienīgajās tehnoloģiskajās platformās c) maksimāli daudzveidīgos skatīšanās režīmos – tas ir mūsu prioritārais un stratēģiskais uzdevums turpmākajiem gadiem. Šī uzdevuma īstenošanā ir iesaistītas visas mūsu kompānijas struktūrvienības. Konkrētāk – BMA programma tuvākajiem gadiem ir attīstīt gan alternatīvus mūsu pašu mediju satura nesējus (interneta platformas un mobilos medijus), gan jaunus audiovizuālās informācijas pārraides kanālus.

BMA augstu vērtē savu mediju sociālo atbildību un apņemšanos ievērot starptautiskos apraides un žurnālistu ētikas standartus, kā arī vēlmi sekmēt demokrātisko vērtību un institūtu nostiprināšanos valstīs, kurās strādājam. BMA pateicas saviem partneriem par lielisko sadarbību un atbalstu. Esam atvērti kopīgam darbam visās sabiedriskās un komercdarbības jomās.