Vēsture

Koncerna „Baltijas Mediju Alianse” (BMA) vēsture

2017

BMA komerckanālu grozam pievienojas filmu un seriālu televīzijas kanāls Dom KINO (Дом Кино).

2016

Jaunākās paaudzes televīzija TVDOM.tv tiek adaptēts arī Lietuvas un Igaunijas tirgum un pieprasījumam.

2015

Attīstoties interneta videi un mainoties skatītāju paradumiem saturu skatīties ne tikai mājās pie TV, bet uz jebkuras ierīces, kas to atbalsta, 2015. gadā tirgū tiek palaists jaunākās paaudzes televīzija TVDOM.tv Latvijā.

2014 

Tirgū prezentēts un palaist projekts: MASSmedia mobilā televīzija, kas ir pirmais šāda formāta un kvalitātes mobilās TV projekts Latvijas tirgū. Tā ir dinamiska TV platforma ar informatīvi izklaidējošu video saturu visos Rīgas jaunajos balti zilajos maršrutu mikroautobusos. Tā programmas saturs tuvināts klasiskajai televīzijai, un bagātināts ar sabiedriskajam transportam pielāgotu funkcionalitāti, kurai nodrošināta centralizēti vadīta interneta TV apraide.

2014

No 26. maija PBK divas reizes dienā visās trīs Baltijas valstīs uzsāk demonstrēt EURONEWS ziņu izlaidumus.

2013

BМА iegūst tiesības no 2014. gada 1. janvāra izvietot reklāmu „NTV Mir Estonia” Igaunijā.

2012

Ar 2012. gada 1. janvāri BMA uzsāka kanāla „NTV Mir Lithuania” komerciālo pārstāvniecību Lietuvā.

2011

BMA uzsāka televīzijas kanāla „NTV Mir Baltic” komerciālo pārstāvniecību Latvijā.

Nodrošināta patstāvīga mūsu koncerna pārstāvēto TV kanālu licencēšana un izplatīšana Baltijas
valstu kabeļtelevīzijas tīklos. Atklāta BMA pārstāvniecība Maskavā.

2010
Pasaules ekonomiskā recesija būtiski ietekmēja Baltijas valstu mediju nozari. Arī BMA apturēja interneta projektu tālāku pilnveidošanu, kā arī īstenoja kompānijas strukturālo un finanšu resursu optimizāciju.
BMA pārtrauca sadarbību ar VVTRK, bet ieguva tiesības ar 2011. gada 1. janvāri Latvijā retranslēt populāro Krievijas kanālu „NTV Mir”.
Laikraksts „MK Latvija” pēc viena numura vidējās auditorijas (Cover) kļuva par lasītāko krievvalodīgo iknedēļas izdevumu.
Ar 2010. gada 1. jūniju Latvijā un ar 1. jūliju Igaunijā īstenotā pāreja no analogās uz virszemes digitālo apraidi sekmēja BMA TV kanālu popularitāti.

2009
Mediju holdings BMA ir uzsācis jaunu darbības veidu – interneta projektu attīstību. Savu darbību ir uzsākuši divi inovatīvi interneta portāli  – interneta birža www.torgi.lv un sociālais multimediju portāls www.4more.lv.
BMA galvenie darbības vīrzieni 2009. gadā bija televīzija, prese un interneta projekti.

2008
BMA prioritārais darbības veids 2008. gadā bija televīzijas kanālu attīstība. Investīcijas televīzijas biznesa attīstībā pārsniedza 3 miljonus eiro. 2008. gads iezīmējās ar populārā televīzijas kanāla REN TV Igaunija darbības uzsākšanu, tik pat nozīmīgs notikums bija arī līguma noslēgšana starp BMA un Viskrievijas Valsts televīzijas un radiokompāniju (VVTRK) par televīzijas kanāla RTR Planēta signāla komplektāciju Baltijas valstīs. 

2007
Tiek nodibināts holdings „Baltijas Mediju Alianse”. Tanī ir apvienoti visi grupā ietilpstoši mediju uzņēmumi un brendi. Holdings ļaus optimizēt grupā ietilpstošo kompāniju darbu, mērķtiecīgāk investēt līdzekļus, tai skaitā investēt mediju kvalitātes pilnveidošanā un paplašināt kopēju tirgus daļu.

2005
Televizoru ekrānos parādās uzreiz divi jauni kanāli – REN TV Baltic un 1 Baltijas Muzikālais kanāls – holdinga produkti, kas pieder tāda paša nosaukuma kompānijām.

2004
Savu ceļu pie lasītāja sāk laikraksts „MK-Igaunija”, kļūstot par vienu no populārākajām krievu valodā izdotajiem izdevumiem Igaunijā.

2003
PBK sāk raidīt visās Baltijas valstīs savā pašreizējā versijā. Par juridisko pamatojumu kalpoja Latvijas Nacionālās radio un televīzijas padomes izsniegtā licence pārraidei, izmantojot satelīta pārraidi. Neatkarīgās Latvijas vēsturē šāda licence tika izsniegta pirmo reizi.

2002
Viens no svarīgākajiem gadiem holdinga vēsturē, jo tika reģistrēti jauni uzņēmumi – SIA „Pirmais Baltijas kanāls” („Первый Балтийский канал” ) un SIA „MK Baltija” („МК Балтия”). Tā paša gada vasarā tirgū parādījās jauns preses izdevums – iknedēļas laikraksts „MK-Latvija”.

1999
SIA „ТЕМ TV“ paplašina  „ОRТ“ kanāla retranslācijas zonu, noslēdzot licences līgumus ar lielākajiem kabeļu televīzijas operatoriem visās trijās Baltijas valstīs.

1998
A/s «TEM ART GROUP» noslēdza līgumu par kanāla „ОRТ“ retranslācijas tiesībām Latvijā.

1995
Tiek dibināta kompāniju grupa „TEM“.
A/s „TEM ART GROUP“ sāka izvietot Latvijas reklāmu Krievijas televīzijas kanāla „ОRТ“ reklāmas blokos.