Finanšu dati

Baltijas Mediju Alianse (BMA) ir privāta kompānija, kuras centrālais birojs atrodas Rīgā, Ģertrūdes 12-3, LV-1010, Latvija. Kompānijas reģistrācijas numurs 40003924920. Kompānijai ir filiāles Tallinā un Viļņā.

Baltijas Mediju Alianse ir starptautiska mediju grupa, kura trīs Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) nodarbojas ar televīzijas kanālu apraidi, mobilajiem medijiem (internets un sabiedriskais transports) un satura ražošanu televīzijai un citiem medijiem. Mediju koncerns BMA ietver 11 struktūrvienības Baltijā un ir viens no lielākajiem šī reģiona mediju holdingiem. BMA ir vislielākā mediju kompānija gan pēc mediju skaita nacionālajām mazākumtautībām, gan pēc šīs auditorijas aptveršanas lieluma.

Galvenos grupas ienākumu avotus veido trīs darbības virzieni: ienākumi no reklāmas izvietošanas televīzijā un presē, ienākumi no BMA pārstāvēto televīzijas kanālu abonēšanas maksas ciparu un kabeļoperatoru tīklos, kā arī ienākumi no izdevējdarbības. BMA saimnieciskās darbības gads sakrīt ar kalendāro gadu (1. janvāris-31. decembris).

 

Konsolidētie finanšu dati par 2016. gadu

Konsolidētie finanšu dati par 2015. gadu

Antons Bļinovs, SIA BMA izpilddirektors: “Grupas apgrozījums 2015. gadā veidoja 21.1 milj. EUR, kas ir par 12% vairāk salīdzinājumā ar 2014. gadu, ja ņemam vērā konsolidētās korekcijas, tad par 4.5%. Iepriekšējais gads BMA bija gan zināmu izaicinājumu gads, ņemot vērā, ka kopējais reklāmas tirgus Latvijā bija ar pieaugumu tikai 2%, savukārt TV sektors palicis 2014. gada apjomā, gan arī tāpēc, ka zināmi izaicinājumi BMA bijuši arī Baltijas valstu līmenī, konkrēti – Lietuvā, kur tika atslēgts kanāls un politiski tika visādi apgrūtināta komercdarbības veikšanas šajā valstī. Galvenais secinājums un apstiprinājums, ka ejam pareizā virzienā, ir spēja pielāgoties situācijai un reaģēt uz ārējiem faktoriem, kurus ne vienmēr paši varam ietekmēt. Kā arī, pie Latvijas reklāmas ieņēmumu tirgus krituma 2015. gadā laikrakstu sektorā -23%, mums izdevās ne tikai ievērojami palielināt reklāmas ieņēmumus MK-Latvija, bet arī bija vērojams pārdoto eksemplāru skaita pieaugums. Līdzīga situācija 2015. gadā saglabājās arī Igaunijā.
Otrā lieta, kurai vērts pievērst uzmanību ir BMA aktīvu pieaugums +16.7%. Galvenās investīcijas 2015. gadā BMA tika veiktas mediju attīstībā. Tika palaists projekts TVDOM.TV Baltijā, papildināts ētera studiju tehniskais nodrošinājums.
Mēs strādājam ātri, efektīvi, spējam operatīvi koriģēt plānus un optimizēt izmaksas, tieši tāpēc 2015. gadā BMA gadu ir beidzis ar peļņu. Kā arī mēs ļoti novērtējam mūsu darbiniekus, kadru mainība mums ir minimāla, vidējā un augstākā menedžmenta darbinieki jau ir pieraduši pie tā, ka mēs reaģējam uz situāciju zibenīgi, tāpēc ne vienam nav jautājums, kāpēc gada laikā tiek veiktas korekcijas. Pie pašreizējās, ne vienmēr vieglās tirgus situācijas, mēs esam augošs mediju holdings un stabils biznesa partneris, kas šodien ir viens no svarīgākajiem punktiem strādājot Baltijas tirgū.”

Konsolidētie finanšu dati par 2014. gadu

Darbības pārskats par 2013.gadu

Pārskats par BMA rezultātiem sniegts konsolidētā veidā.

Grupas apgrozījums 2013. gadā veidoja 20.6 milj. EUR, kas ir par 2% mazāk nekā pirms gada (ņemot vērā valūtas kursu svārstības). Šādu apgrozījuma rādītāju cēloņi bija nosacītā stagnācija Baltijas televīzijas reklāmas nozarē, spēcīgā cenu konkurence starp TV tirgus dalībniekiem un neprofesionālā Lietuvas Radio un televīzijas komisijas (LRTK) darbība, kas īstenoja daļējus PBK satura ierobežojumus Lietuvā.

Saskaņā ar Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) oficiālajiem datiem, Latvijas reklāmas tirgus 2013. gadā izauga par 3.6%, tanī skaitā reklāma TV par 1.6%, bet reklāma presē par 2.1%. BMA ieņēmumu dinamika TV jomā atbilda tirgus dinamikai (+1.5%), bet ieņēmumi preses sektorā daudzkārtīgi pārsniedza tirgus rādītājus (+35%). Lietuvā TV reklāmas tirgus kopumā 2013. gadā uzrādīja negatīvu dinamiku (-1.2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), BMA ieņēmumi – -5.8%. 2013. gadā Igaunijā TV reklāmas tirgus budžeti palielinājās par 5.2% (BMA šī segmenta dinamika -2%) salīdzinājumā ar 2012. gadu, bet reklāma šīs valsts presē samazinājās par 4.2% (BMA dinamika +3%).

Tīkla operatoru abonentu bāze, ar kuras starpniecību tiek izplatīti BMA kanāli, palika stabila ar pieauguma tendenci (+11.9% Baltijā kopumā). Vienlaikus BMA ieņēmumi par kanālu izplatīšanu 2013. gadā palielinājās par 12.5%, tanī skaitā arī uz noteikta cenu pieauguma rēķina.

BMA apgrozījuma rādītājus daļēji ietekmēja arī tīrie saimnieciskie zaudējumi. Operatīvie izdevumi palielinājās arī tāpēc, ka pieauga televīzijas satura iepirkumi un izdevumi par satelīta televīzijas signāla piegādi saistībā ar mūsu jauno kanālu ieviešanu.

BMA saglabā stabili augstus likviditātes rādītājus, bet apgrozāmo līdzekļu līmenis 2013. gadā bija rekordzems. No vienas puses, to izraisīja zināms aktivitāšu kritums, no otras puses – būtiski uzlabojumi kreditēšanas politikā un naudas plūsmas pārvaldībā.

Aktīvu pieaugums 2013. gadā veidoja +5.6%. Sevišķi liela izaugsme bija pamatlīdzekļu segmentā (+15.5%). 2013. gadā liela vērība tika veltīta investīcijām Rīgas apraides studijas tehnoloģiju un iekārtu pilnveidošanā. Tas bija saistīts ar jaunu kanālu apraides sākumu (REN TV Lietuva), ar atsevišķu pastāvošo apraides formātu un tehnoloģiju maiņu, kā arī ar audio un video satura alternatīvo apraides iespēju pētījumiem. Tās ir investīcijas, kurām nākotnē jāsekmē mūsu skatītāju auditorijas, skatīšanās laika daļas un peļņas pieauguma līmeni. Tie ir BMA 2014. gada un vidējā laika perspektīvas investīciju stratēģiskie virzieni. Līdztekus tam BMA pastāvīgi pēta investēšanas projektus un iespējas jomās, kas sabalsojas ar televīzijas apraidi, kā arī partnerības un kooperēšanās iespējas šajās sfērās gan Baltijas, gan starptautiskajos tirgos

Konsolidētie finanšu dati par 2013.gadu