Теlevīzija

Televīzijas aktīvu attīstīšana ir viena no galvenajām „Baltijas Mediju Alianse” darbības prioritātēm.

Mūsu TV kanāli ir šādi: