REN TV Baltiс

REN TV kanāla Baltijas versija raidīšanu uzsāka 2005. gada septembrī. Kanāls ir orientēts uz 30 līdz 45 gadus vecu cilvēku pamatauditoriju ar vidēju un augstu ienākumu līmeni, kuriem ir aktīvs dzīves veids un kuri pozitīvi uztver pasauli.

No 2008. gada Igaunijas iedzīvotājiem ir pieejams kanāls REN TV Estonia, kurš ir orientēts uz vietējo auditoriju.

No 2013. gada 1. septembra Lietuvas iedzīvotājiem ir pieejams kanāls REN TV Lietuva, kas orientēts uz vietējo auditoriju.